Ấn vào ảnh để xem “Vòng 2” Quý ông tài năng của từng thí sinh nhé
1 01 Giftcode Trị giá 3.000.000đ
2 01 Giftcode Trị giá 2.000.000đ
3 01 Giftcode Trị giá 1.000.000đ
4 05 Giftcode Trị giá 500.000đ

cơ chế giải thưởng

- 01 Giải Nhất: 01 Giftcode tự chọn trị giá 3.000.000 VNĐ
- 01 Giải Nhì: 01 Giftcode tự chọn trị giá 2.000.000 VNĐ
- 01 Giải Ba: 01 Giftcode tự chọn trị giá 1.000.000 VNĐ
- 05 Giải khuyến khích: 01 Giftcode trị giá 500.000 VNĐ
- Toàn bộ những người tham gia cả 2 vòng thi (vòng 1+2) mỗi người nhận được
Giftcode trị giá 200.000 VNĐ"

Thể lệ